Hírek, információk

TÁJÉKOZTATÁS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

 Tisztelt Ügyfelek!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST

tart.

Ideje: 2017. április 3. (hétfő)

8:00-11.00 óráig

 Kérjük a részvételi szándékot március 31-ig jelezzék telefonon vagy személyesen!

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ

                                                                                  

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Tel.: 06/87/322-977

 

2017. március 24. (16:16)


Óvodai beíratás a 2017/2018 nevelési évre

Óvodai általános felvételi időpont 2017/2018 nevelési évre a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodába

A felhívás itt olvasható PDF formátumban.

2017. március 21. (08:48)


Hirdetmény – általános iskolai beíratásról

HIRDETMÉNY
a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákban történő beíratásról.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8:00 – 19:00 óráig

További információs itt olvasható.

2017. március 16. (16:28)


Hirdetmény – Partnerségi egyeztetés

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Partnereket, hogy Kékkút Község Önkormányzata Településrendezési eszközök és új Településfejlesztési Koncepció elkészítését határozta el a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben  foglalt követelmények alapján.

Kékkút község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2017. (II.15.) számú határozatával elfogadta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partner javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét. A Partnerségi Szabályzatot ld. jelen Hirdetmény végén.

A szabályzat elkészítésének a célja az volt, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét, és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

 

A teljes hirdetmény PDF formátumban itt olvasható!

 

2017. március 14. (14:27)


Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el.

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot.

A lakóhely környékén található erdőterületek megtekinthetők az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen az alábbi helyen: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

2017. március 14. (14:22)