Hírek, információk

Háziorvos helyettesítés

Tisztelt Lakosság!

Kékkút Község Önkormányzat Alpolgármestere felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenységet dr. Nagy Eleonóra távolléte okán,

2017. október 1-től 2017. december 31-ig dr. Németh Csaba látja el.

 

Rendelési idő:

Kékkút

Kedd: 8:00-9:00

 

Kővágóörs

Szerda: 13:00-16:00

Csütörtök: 13:30-14:00

Péntek: 13:00-15:00

 

Iskola-és ifjúságorvoslás

Minden páros hét kedd: 14:00-15:00

 

Salföld

Hétfő:15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Kardosné Csaba Gyöngyi s.k

                                                                                                 alpolgármester

2017. október 02. (15:40)


Meghívó a 2017. november 22-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését

2017. november 22. napján (szerda) 15:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége (Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt:
alpolgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról

Napirendi pontok:

1.) Kékkút Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

2.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

3.) 2018. munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

4.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

5.) DRV Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződés kötése szennyvíz rendszer vonatkozásában
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

6.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási szerződés
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

Zárt ülés
a.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Kékkút, 2017. november 15.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
alpolgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<

2017. november 18. (12:05)


Közmeghallgatás – 2017. november 22.

M E G H Í V Ó

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. november 22-én (szerda) 15:30 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.

Helye: Kékkút Kultúrház

NAPIRENDI PONTOK:

1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
3. Közérdekű kérdések, javaslatok

 

Kékkút, 2017. november 13.

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

2017. november 13. (16:23)


Szociális célú tűzifa támogatás

A szociális célú tűzifa támogatás megállapításához szükséges dokumentumok felkerültek a weboldalra.

Innen letölthetőek. (Szociális ügyek részben)

2017. november 08. (21:20)


Vasúti pályakarbantartási munkálatok értesítés

MÁV Vágányzári információ:

 

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy
2017. november 2-től 2017. november 13-ig
Kelenföld – Székesfehérvár állomások között végzett pályakarbantartási munkák
miatt a hirdetményen szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

A részletes tájékoztató itt olvasható.

2017. október 26. (13:10)


Aktuális őszi információk, tájékoztatók

2017. október 24. (14:58)