Hírek, információk

Meghívó a 2017. szeptember 20-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ülését

2017. szeptember 20. napján (szerda) 10:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége (Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt:
alpolgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról

Napirendi pontok:

1.) Kékkút Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

2.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

3.) Viziközmű szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

6.) Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

7.) Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Kékkút, 2017. szeptember 14.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
alpolgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<

2017. szeptember 15. (13:04)


Tüdőszűrés – 2017. szeptember 19.

Értesítjük a lakosságot, hogy az alábbi helyszínen és időpontban
vizsgálatot tartunk.

TÜDŐSZŰRŐ

KŐVÁGÓÖRS,

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL udvara

SZEPTEMBER 19.

8.45-12.00, 12.30-17.30

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Panasz nélkül is lehet beteg!

 

2017. szeptember 08. (08:16)


Iskolakezdési támogatás 2017. év

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 

Tájékoztatom a szülőket, hogy Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete alapján jövedelmi viszonytól függetlenülkérelemre – alanyi támogatás címén települési támogatásban részesíthető

– az óvodás, általános – középiskolás tanuló iskolakezdésére tekintettel az a szülő, vagy saját jogán jogosult kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor legalább egy éve a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október  15-ig benyújtja.

– a nappali felsőoktatásban résztvevő, képzésére tekintettel saját jogán jogosult kérelmező vagy szülő, aki a kérelem benyújtásakor legalább öt éve a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és szülő kérelmező esetén gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október 15-ig benyújtja.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani postai úton, vagy személyesen Kékkút Község Önkormányzata Hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben.

Kékkút, 2017. július 31.

 

                                                                                                          Kardosné Csaba Gyöngyi

                                                                                                                   alpolgármester

Tájékoztató leöltése PDF formátumban

2017. augusztus 04. (11:04)


Hőségriasztás – 2017. augusztus 1-től

Az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan,

2017. augusztus 01.-én (kedd) 00:00 órától 2017. augusztus 04-én (péntek) 24:00 óráig
  III. fokú hőségriasztást

adott ki!

 

Dokumentum letöltése PDF formátumban.

Hasznos Tanácsok Kánikula Idejére!

A hőségriasztást 2017. augusztus 6-ig (vasárnap) meghosszabbították!

 

2017. augusztus 02. (20:12)


Lakossági fórum – 2017. augusztus 10.

Tisztelt Lakosság!

 2017. augusztus 10-én csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig

lakossági fórumot tartunk Kékkúton a Kultúrházban.

 

A lakossági fórum témája:

Kékkút község építészeti karakterének jellemzőit és a települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló
Településképi Arculati Kézikönyv.

 

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a végrehajtására kiadott 314/2012. (XI.8.)  Korm. rendelet tartalmazza. 

Az önkormányzatoknak 2017. október 1-ig kell megalkotniuk településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni a község településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. A készülő helyi építési szabályzat  már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, a helyi építészeti védelemre vonatkozó előírások a településképi rendeletbe kerülnek.

A község teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.

A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége lesz arra, hogy Kékkút településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

 

Kékkút, 2017. július 31.

 

Kardosné Csaba Gyöngyi
alpolgármester

2017. augusztus 01. (18:36)