Álláshirdetés – Ügykezelő

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

ügykezelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Ellátandó feladatok:

Testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, titkársági feladatok, iktatás, irattározás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Testületi, bizottsági ülések előkészítése. Testületi, bizottsági jegyzőkönyvek rögzítése, szerkesztése, továbbítása. A hozott döntések kivonatainak előállítása. Titkársági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  •         Magyar állampolgárság,
  •         Cselekvőképesség,
  •         Büntetlen előélet,
  •         Középfokú képesítés, legalább középszintű ügyviteli szakképesítés,
  •         Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozatételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Anyakönyvezetői vizsga, ügykezelői alapvizsga, gyors- és gépírás tudás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Tímea, jegyző nyújt, a 87/464-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1832-2/2015. , valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.2015. június 1.