Lomtalanítás – 2016. május 12.

Tájékoztatom a kékkúti lakosokat és ingatlantulajdonosokat, hogy

2016. május 12-én (csütörtökön) 6 órától 18 óráig

lomtalanítást tartunk.

 

A lomtalanítás alá tartozó hulladékot az alábbi helyen kihelyezésre kerülő konténerbe lehet összehordani.

 

A konténer Kütyüben a Tájházzal szemközti füves részen lesz kihelyezve.

 

Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az-az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.

Nem tartozik a lomtalanítás alá eső települési szilárd hulladék körébe: építési hulladék, mezőgazdasági hulladék, veszélyes hulladék.

Minden elhasznált, a háztartásban használatos, épségben lévő és főalkatrészekkel rendelkező elektromos és elektronikai készülék (háztartási kis- és nagygépek, szórakoztató elektronika, számítógépek, barkács gépek stb.) térítésmentesen leadható a kihelyezett konténernél.

 

Kékkút, 2016. április 29.

 

Pék László
polgármester

 2016. április 29.