Lakossági fórum – 2017. augusztus 10.

Tisztelt Lakosság!

 2017. augusztus 10-én csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig

lakossági fórumot tartunk Kékkúton a Kultúrházban.

 

A lakossági fórum témája:

Kékkút község építészeti karakterének jellemzőit és a települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló
Településképi Arculati Kézikönyv.

 

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a végrehajtására kiadott 314/2012. (XI.8.)  Korm. rendelet tartalmazza. 

Az önkormányzatoknak 2017. október 1-ig kell megalkotniuk településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni a község településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. A készülő helyi építési szabályzat  már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, a helyi építészeti védelemre vonatkozó előírások a településképi rendeletbe kerülnek.

A község teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.

A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége lesz arra, hogy Kékkút településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

 

Kékkút, 2017. július 31.

 

Kardosné Csaba Gyöngyi
alpolgármester2017. augusztus 1.