Hirdetmény – Lakossági Fórum

Tisztelt Lakosság!

 

2018. március 22.-én csütörtökön 16:00-tól

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk Kékkúton.

 

Helyszíne:
Kultúrház (Kékkút, Fő utca 5.)

 

Témája:

Kékkút község építészeti karakterének jellemzőit és a települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a község településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat tartalmazó Településképi Rendelet.

 

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a végrehajtására kiadott 314/2012. (XI.8.)  Korm. rendelet tartalmazza. 

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni a község településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. Újdonságot jelent, hogy a helyi építési szabályzat a jövőben már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, illetve az, hogy a helyi építészeti védelemre vonatkozó előírások bekerültek a rendeletbe.

A község teljes közigazgatási területére elkészült a településképi rendelet, valamint az azt megalapozó településképi arculati kézikönyv. A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzők és értékek, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok.

Az elkészült településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet felkerült a település önkormányzatának honlapjára. A lakossági fórumon a lakosságnak lehetősége lesz elmondani a kész dokumentációval kapcsolatban véleményét.

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot!

A Partnerségi véleményezési dokumentációk megtalálhatók az önkormányzat honlapján (Hírek, információk)

A partnerségi egyeztetés időtartama: 2018 március 2-31.

A “Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8254 Kékkút, Fő utca 5.) vagy e-mailen a jegyzo@kovagoors.hu címre kérjük megküldeni.

 

Kékkút, 2018. március 02.

Kardosné Csaba Gyöngyi
alpolgármester

 

Kékkút Község Önkormányzat Képvisel-testületének /2018. (….) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Településképi Arculati Kézikönyv letöltése

 

 2018. március 6.