Hírek, információk

Meghívó a 2019. július 23-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. július 23. napján (kedd) 14:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége
(Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend:

1.) Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) Kékkút 26 helyrajzi számú országos közút területén nyílt csapadékvíz elvezető zárttá tétele, gépjármű várakozóhely kialakítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2019. július 18.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

 

>>> Előterjesztések megtekintése <<<

2019. július 19. (16:15)


Szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltétele

2019. július 17. (14:40)


Parlagfű-mentesítési hét!

Magyarország Kormánya különösen nagy hangsúlyt fektet a parlagfű fertőzöttség visszaszorítására és a megelőzésre. A parlagfű elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében, közfoglalkoztatás keretében a Belügyminisztérium 2012. év óta koordinálja a parlagfű-mentesítési tevékenységet.

Az Agrárminisztérium szakmai javaslata alapján 2019. évben is öt ütemben zajlik a védekezés. A második kaszálási ütem időpontja 2019. július 1-5. Tekintettel a közfoglalkoztatási programok keretében végzett parlagfű-mentesítési tevékenység korábbi éveinek pozitív tapasztalataira, az Agrárminisztérium 2019. július 1-7-ig Parlagfű-mentesítési hetet hirdet.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani (korábban meghatározott június 30-i határidő eltörlésre került).

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a leírtakra tekintettel a parlagfű fejlettségétől függően hatósági ellenőrzésekre is bármikor sor kerülhet.

A jogszabályi módosítást a növény életciklusához való igazodás indokolta, hiszen megjelent hazánkban a parlagfűnek egy olyan alfaja is, amely kedvező időjárási körülmények között korábban (akár már június végén) virágozhat.

2019. július 04. (14:33)


Hivatásos gondnoki képzés – 2019.

A Fejér Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint térítésköteles hivatásos gondnoki képzést tart.

A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a gondnokság alá helyezett személyek személyi
és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.

A képzésre jelentkezés határideje: 2019. szeptember 2.

 

További információ itt olvasható. (PDF dokumentum)

A jelentkezési lap innen tölthető le. (Word dokumentum)

 

2019. július 02. (09:00)


Hivatal zárva tart 2019. június 19-én

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltség – technikai okok miatt

2019. június 19-én (szerdán)

zárva tart.

 

Kővágóörs, 2019. június 17.

 

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

2019. június 17. (12:30)