Hírek, információk

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal – Védőkörzet elrendelése (méhek)

2019. november 03. (16:07)


Lakossági tájékoztató a Takarékbank Zrt. egyesüléséről és a bankszünnapról

2019. október 18. (10:29)


Meghívó a 2019. október 18-i Képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülésére

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
ünnepélyes alakuló ülését

2019. október 18. napján (péntek) 13:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat hivatalos helyisége.

NAPIRENDI PONTOK

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

4.) Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) A polgármester illetményénének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10.)Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

11.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztés: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása
Előterjesztés: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2019. október 15.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<

2019. október 17. (14:27)


Tájékoztató kéményseprésről

2019. október 08. (15:54)


Háziorvosi körzet ellátása

Tisztelt Lakosság!

Kővágóörs Község Önkormányzata Polgármestereként és mint a Kővágóörs – Kékkút – Salföld Háziorvosi Körzet működtetőjeként tájékoztatom a lakosságot, hogy a Háziorvosi körzet ellátását továbbra is a Király Gyógyító Bt. szolgáltató látja el, Dr. Király Tünde Háziorvos személyes közreműködésével.

Mint a működési engedéllyel rendelkező önkormányzatnak kötelessége gondoskodni a háziorvos betegsége, szabadsága idejére annak helyettesítéséről.

Tájékoztatom, hogy a korábban megszokott Révfülöpi helyettesítés már nem biztosított!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Király Tünde háziorvos (betegség, szabadság) távolléte esetén a helyettesítés Dr. Kazári László Háziorvos, illetve Dr. Hajzer András Háziorvos által biztosított.

A helyettesítést aktuálisan meghatározott időpontban a kővágóörsi rendelőben, egyebekben a helyettesítő orvos saját rendelőjében saját rendelési idejében biztosítja.

Helyettesítést ellátó orvosok rendelői:

  • Dr. Kazári László Háziorvos a Tapolca I. sz. háziorvosi rendelő, Tapolca Deák F. u. 13. szám.
  • Dr. Hajzer András a Lesencetomaj háziorvosi rendelő, Lesencetomaj, Kossuth u. 96 szám.

 

Tisztelt Lakosság!

A kővágóörsi Háziorvos távolléte esetére minden esetben mindhárom körzetünkhöz tartozó településen hirdetésre kerül a helyettesítés aktuális és pontos rendje.
Szükség esetén azokon a napokon, amikor Kővágóörsön a háziorvos betegsége és szabadsága idején nem kerül sor rendelésre, igény esetén közvetlen buszjáratot biztosítunk az aktuális helyettesítő háziorvos rendelésére.

Kővágóörs, 2019. szeptember 27.

Horváth Dezső sk.
polgármester

2019. október 08. (09:42)