Hiretmény az állattartásról

HIRDETMÉNY

Az állattartás szabályait Kékkút községben Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 10/2004. (V. 1.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
 
A Rendelet 5. § (5) bekezdése szerint az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra rendszeresített és alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani és ellenőrzés során az arra jogosult személynek bemutatni.

A Rendelet 10. § (1) bekezdése szerint az állati hullák és melléktermékek elszállíttatásáról, ártalmatlanná tételéről az állattartó köteles gondoskodni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (1) bekezdése szerint, aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

A köztisztaság megtartása érdekében felhívom az állattartó lakosok figyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások fokozott betartására.

Kékkút, 2012. július 26.

dr. Szabó Tímea
körjegyző

> A hirdetmeny itt olvasható <2012. augusztus 6.