Közös Hivatal – Tevékenységek

A Hivatal alaptevékenysége:

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld és Szentbékkálla települések vonatkozásában.

az alaptevékenység szakágazat kódja:

841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.

Kormányzati funkciók:

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

A Hivatal, vállalkozási tevékenységet nem lát el.

A Hivatal alaptevékenységét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az alapító önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletei, igazgatási tevékenységeinek körét az ágazati jogszabályok, igazgatási tevékenységének eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely fölött a Hivatal tulajdonosi, alapítói jogokat gyakorolna.

A Hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek:

– Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla;

– Kővágóörsi Napközi otthonos Óvoda;

– Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda (Köveskál);

– Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda.