Letölthető dokumentumok (kérelmek, bevallások…)

Adó ügyek
Gépjárműadóról docicon pdficon
Az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén docicon pdficon
BEVALLÁS az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről docicon pdficon
Iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módja docicon pdficon
A helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén   pdficon
A helyi iparűzési adóbevallás (2014) docicon pdficon
A helyi iparűzési adóbevallás (2015) docicon pdficon
A helyi iparűzési adóbevallás (2017) docicon pdficon
A helyi iparűzési adóbevallás (2018) docicon pdficon
A helyi iparűzési adóbevallás (2019) docicon pdficon
I” JELŰ BETÉTLAP 2018. évben kezdődő adóévről a/az Kékkúti önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz
éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére
docicon pdficon
ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról docicon pdficon
Az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében docicon pdficon
BEVALLÁS az előrehozott helyi adóról docicon pdficon
ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról docicon pdficon
Átvezetési kérelem docicon pdficon
Számlák közötti átvezetéshez, túlfizetés visszautaláshoz docicon pdficon
Desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (pálinkafőzés) docicon pdficon
Tájékoztató – Desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (pálinkafőzés)   pdficon
Tájékoztató (NAV) – Desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (pálinkafőzés)   pdficon
A magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről docicon pdficon
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz docicon pdficon
Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához docicon pdficon
Adóigazolás kiállításához docicon pdficon
KÉRELEM – adó- és értékbizonyítvány kiállításához docicon pdficon
BEJELENTÉS – BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS docicon pdficon
MEGÁLLAPODÁS – adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról docicon pdficon
Számlaszámok docicon pdficon

 

Kereskedelmi ügyek
KÉRELEM – Zenés, táncos rendezvény tartásához docicon pdficon
KÉRELEM – Működési engedély iránti kérelem docicon pdficon
BEJELENTÉS – működési engedély adataiban történt változásról docicon pdficon
BEJELENTÉS – Üzlet megszüntetéséről docicon pdficon
BEJELENTÉS – Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folyatatásáról docicon pdficon
BEJELENTÉS – A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adataiban történt változásról docicon pdficon
BEJELENTŐ – A szálláshely megszüntetéshez docicon pdficon
KÉRELEM – A szálláshely üzemeltetési engedély iránt docicon pdficon
BEJELENTÉS – A NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI SZABADIDŐS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE docicon pdficon
NYILATKOZAT – Kemping docicon pdficon
NYILATKOZAT – Üdülőháztelep docicon pdficon
NYILATKOZAT – Közösségi Szálláshely docicon pdficon
TÁJÉKOZTATÁS – Kemping, Üdülőháztelep és Közösségi Szálláshely   pdficon
NYILATKOZAT – Egyéb vagy Magánszálláshely docicon pdficon
TÁJÉKOZTATÁS – Egyéb vagy Magánszálláshely   pdficon
Szálláshely statisztikai adatlap docicon pdficon
BEJELENTÉS – Helyi termelői piac üzemeltetéséről docicon pdficon
BEJELENTÉS – Üzlet használatára jogosult személyében történő változásról docicon pdficon
KÉRELEM – Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránt docicon pdficon
Ügyleírások docicon pdficon
BEJELENTÉS – Üzlet nyitvatartásának változásáról docicon pdficon
BEJELENTÉS – BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS docicon pdficon
BEJELENTÉS – Üzlet megszüntetéséről a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján docicon pdficon

 

Szociális ügyek
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] docicon pdficon
18. éven felüli tartósan beteg ápolására tekintettel nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapításához docicon pdficon
Gyógyszerköltségekre tekintettel nyújtott települési támogatás megállapítására docicon pdficon
Rendkívüli települési támogatás megállapítására docicon pdficon
Önkormányzati segély megállapítására gyermek fogadására/születésére tekintettel docicon pdficon
Települési támogatás megállapítására iskolakezdésre tekintettel
Tájékoztató
docicon docicon
Települési támogatás megállapítására közeli hozzátartozó eltemettetésére tekintettel docicon pdficon
Települési támogatás megállapítására lakhatási kiadásokhoz docicon pdficon
Vagyonnyilatkozat docicon pdficon
Szociális célú tűzifa támogatás
Tájékoztató
docicon pdficon
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Szabályzat   pdficon
Segítségre szoruló idős személy bejelentése
Tájékoztató a bejelentéshez
docicon pdficon
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM
Egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló
259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján
docicon  

 

Peres ügyek
Nyomtatványkitöltő program segítségével kitölthető nyomtatványok!
Kővágóörs 8254_K01  
Kővágóörs 8254_P26  

 

 

Egyéb
Kérelem vízi létesítmény vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyéhez

Tájékoztató a kéremelhez

pdficon pdficon
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE
közleménye
  pdficon
Ebösszeírás adatlap   pdficon
Méhészkedés bejelentése docicon pdficon
Kékkút Község Önkormányzata Gazdasági Programja 2015-2019.   pdficon
Kékkút Község Önkormányzata Információátadási Szabályzat   pdficon
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA   pdficon
BEJELENTÉS – Külterületi irányított égetéshez   pdficon
TÁJÉKOZTATÓ TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL   pdficon
TÁJÉKOZTATÓ A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL   pdficon