Hírek, információk

Háziorvos helyettesítés

Tisztelt Lakosság!

Kékkút Község Önkormányzat Alpolgármestere felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenységet dr. Nagy Eleonóra távolléte okán,

2017. október 1-től 2017. december 31-ig dr. Németh Csaba látja el.

 

Rendelési idő:

Kékkút

Kedd: 8:00-9:00

 

Kővágóörs

Szerda: 13:00-16:00

Csütörtök: 13:30-14:00

Péntek: 13:00-15:00

 

Iskola-és ifjúságorvoslás

Minden páros hét kedd: 14:00-15:00

 

Salföld

Hétfő:15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Kardosné Csaba Gyöngyi s.k

                                                                                                 alpolgármester

2017. október 02. (15:40)


Meghívó a 2020. február 11-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 11. napján (kedd) 09:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége

Napirend előtt: polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:

1. Kékkút Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4. Közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjának elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6. 2020. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7. 2020-2024. időszakra szóló gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

11. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

13. Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

14. Polgármester szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

15. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatási kérelme nyári táborozáshoz
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

16. Kékkút 255 hrsz-ú ingatlanra (játszótér) játszótéri és fitnesz eszközök beszerzése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

17. Kékkút 255 hrsz-ú ingatlan (játszótér) kerítés felújítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

18. Kékkút Fő utca 5. szám alatti önkormányzati ingatlanba bútor beszerzése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

19. Szupergyors Internet Projekt kapcsán érkezett megkeresés megtárgyalása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Zárt ülés:
– lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

Kékkút, 2020. február 6.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<

2020. február 06. (17:38)


Meghívó a 2020. február 07-i Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülésre

Kővágóörs és Kékkút községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: 2020. február 7. (péntek) 08:30 óra

NAPIREND:

1.) Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési terve
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Dr. Szabó Tímea jegyző, Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

2.) A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

3.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok számának, nyitva tartásának, nyári zárva tartás időpontjának, felvételi körzet megállapítása, megállapodás, továbbképzési terv elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Velláné Kondor Katalin óvodavezető, Dr. Szabó Tímea jegyző

4.) A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló döntés és rendelet módosításának elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető

Kővágóörs, 2020. február 5.

Horváth Dezső sk.
Társulási Tanács Elnöke

>>> Előterjesztések megtekintése <<<

2020. február 06. (14:50)


Család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásai – tájékoztatás

2020. január 29. (11:54)


Ügyfélfogadási időpont változás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2020. január 01-től Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbi:

A hivatal székhelyén (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.), valamint a Révfülöpi Kirendeltségen (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.):

  • hétfő 8: 00 – 12: 00 és 13: 00 – 15: 30
  • szerda 8: 00 – 12: 00 és 13: 00- 15: 30
  • péntek 8: 00 – 12: 00

Az ügyfélfogadási helyeken:

település

ügyfélfogadási idők

Balatonhenye

(8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.)

hétfő 9: 00 – 10: 00
Kékkút

(8254 Kékkút, Fő u. 5.)

csütörtök 8: 00 – 9: 00
Köveskál

(8274 Köveskál, Fő u. 10.)

hétfő 7: 30 – 8: 30

csütörtök 7: 30 – 8: 30

péntek 8: 00 – 12: 00

Mindszentkálla 

(8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.)

szerda 7: 30 – 8: 30

csütörtök 7: 30 – 8: 30

 

Salföld 

(8256 Salföld, Kossuth u. 27.)

szerda 9: 00 – 10: 00
Szentbékkálla 

(8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.)

hétfő 15.00 – 16.00

csütörtök 7: 30 – 8: 30

 

A jegyző ügyfélfogadási ideje:
a Hivatal székhelyén hétfő 9:00 – 11:00
páros heteken a Révfülöpi Kirendeltségen 9:00 – 11:00

Az aljegyző ügyfélfogadási ideje:
a Hivatal székhelyén szerda 8: 00 -12: 00
a Révfülöpi Kirendeltségen páratlan heteken hétfő 9:00- 11: 00

Kővágóörs, 2019. december 18.

Dr. Szabó Tímea
jegyző

2019. december 20. (10:45)


Ügyfélfogadás – 2019. december

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatom Önöket a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi munkarendjéről.

2019. december 23., december 30., és 31. napján a
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége zárva tart.
A kihelyezett ügyfélfogadások is elmaradnak.

Anyakönyvvezetőink kizárólag halotti anyakönyvezés céljából
2019. december 23. napján munkaidőben alábbiak szerint érhetőek el:
Molnárné Szalai Valéria +36 20 286 0763
(Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla községek)
Kolláth Zsuzsanna +36 70 431 5097
(Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld, Balatonrendes községek)

2019. december 30. napján munkaidőben (8.00 – 14.00 óráig) személyesen a
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén.

2020. január 3-ától a korábbiaknak megfelelő ügyfélfogadási rendben várjuk Önöket.

Minden kedves ügyfelünknek ezúton kívánok a Közös Hivatal dolgozói nevében
Békés Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

 

Kővágóörs, 2019. december 18.

Dr. Szabó Tímea
jegyző

2019. december 20. (10:40)