Hírek, információk

Háziorvos helyettesítés

Tisztelt Lakosság!

Kékkút Község Önkormányzat Alpolgármestere felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenységet dr. Nagy Eleonóra távolléte okán,

2017. október 1-től 2017. december 31-ig dr. Németh Csaba látja el.

 

Rendelési idő:

Kékkút

Kedd: 8:00-9:00

 

Kővágóörs

Szerda: 13:00-16:00

Csütörtök: 13:30-14:00

Péntek: 13:00-15:00

 

Iskola-és ifjúságorvoslás

Minden páros hét kedd: 14:00-15:00

 

Salföld

Hétfő:15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Kardosné Csaba Gyöngyi s.k

                                                                                                 alpolgármester

2017. október 02. (15:40)


Meghívó a 2019. május 21-i Intézményfenntartó társulási ülésre

Kővágóörs és Kékkút községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: 2019. május 21. (kedd) 13:30 óra

NAPIREND:

1.) Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

2.) Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetése végrehajtásának helyzetéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

Kővágóörs, 2018. május 16.

Horváth Dezső
Társulási Tanács Elnöke

>>> Előterjesztések megtekintése <<<

 

2019. május 17. (16:59)


Szálláshely szolgáltató adatszolgáltatás

Tájékoztatom, hogy a 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet elrendeli a szálláshely szolgáltatók részére a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (a továbbiakban: NTAK) való csatlakozást és adatszolgáltatást. Az NTAK üzemeltetője a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
A 237/2018. (XII.10.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a szálláshely szolgáltatóknak regisztrálniuk kell az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően a 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet értelmében meghatározott tevékenységforma szerint

A további információ a itt olvasható.

2019. május 15. (15:06)


Meghívó a 2019. május 14-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 14. napján (kedd) 10:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége
(Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt:
polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:

1.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) 2018. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2018. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött vállalkozói szerződés módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök elkészítése véleményezési szakaszának lezárása

Zárt ülés
– lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása

Kékkút, 2019. április 4.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<

2019. május 10. (11:39)


Lakossági tájékoztatás – Védett természeti és Natura2000 területekre vonatkozóan

2019. május 10. (11:16)


Kutyatartás tájékoztató

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Állattartók!

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja az érintett Tulajdonosokat, hogy az alábbi, az állattartás alapvető szabályaira vonatkozó előírásokat a településen betartani, vendégeikkel betartatni szíveskedjenek!

A tájékoztató itt olvasható PDF formátumban!

2019. május 07. (17:21)