Hírek, információk

Háziorvos helyettesítés

Tisztelt Lakosság!

Kékkút Község Önkormányzat Alpolgármestere felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenységet dr. Nagy Eleonóra távolléte okán,

2017. október 1-től 2017. december 31-ig dr. Németh Csaba látja el.

 

Rendelési idő:

Kékkút

Kedd: 8:00-9:00

 

Kővágóörs

Szerda: 13:00-16:00

Csütörtök: 13:30-14:00

Péntek: 13:00-15:00

 

Iskola-és ifjúságorvoslás

Minden páros hét kedd: 14:00-15:00

 

Salföld

Hétfő:15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Kardosné Csaba Gyöngyi s.k

                                                                                                 alpolgármester

2017. október 02. (15:40)


Védekezési felhívás – a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen

2018. június 07. (10:10)


Irány a Csobánc!

Irány a Csobánc!

Ismerjük meg együtt környékünk környezeti, természeti értékeit! 8 év után térjünk vissza a Gyulaffyak földjére a kövirózsák, és hollók birodalmába!

A GÁZLÓ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET 2018 június 9-én tisztelettel invitál újabb programjára minden kirándulni vágyót! Ezúttal a törökök által bevehetetlen Csobánc meghódítása a cél!

– Gyülekező: 9.00-kor Gyulakesziben a templomnál. Révfülöpről Volán járat 7.55 perckor indul, körbe megy a medencében.
– 9.05-kor indul a gyalogtúra. Az útvonal időjárástól függő, hossza 6-8 km, a tempó, ismerkedő ballagó, viszont az összemelkedés 253 m.
– Útvonal: Gyulakeszi – Csobánc – Kőmagas
– A Gyulakeszi Szőlőhegy megállóból a menetrend szerű busz 13.16-kor indul Révfülöpre.
– Tájképi, föld, növény-és állattani értékekre és egyéb érdekességekre csodálkozhatunk.
– Túravezető: Vókó László
– További információ: 06/30/4910074

2018. május 31. (16:46)


Közérdekű közlemény

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.

A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.

A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.

A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.

A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.

A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!

2018. május 24. (17:12)


Tájékoztatás téli rezsicsökkentési támogatásról

Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, valamint a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a földgázfogyasztók és a távhőszolgáltatást igénybe vevők egy alkalommal 12.000 Ft rezsicsökkentési támogatásban részesültek.

A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat) rendelkezik a távhőszolgáltatást és földgázszolgáltatást igénybe nem vevők egyszeri 12.000 Ft-os támogatásra jogosultságáról.

A Korm. határozat 3. pontja kimondja, hogy a  belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére a  háztartások számára pénzbeli támogatás biztosítása céljából lakott ingatlanonként 12.000 forint összegű költségvetési támogatást nyújt a kiépített gázhálózattal nem rendelkező, 2. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak a 2. melléklet szerinti összeg erejéig a költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának határideje 2018. szeptember 30. legyen;

A kormányhatározat 4. pontja kimondja, hogy a kormány felkéri a 2.  melléklet szerinti települési önkormányzatokat, hogy a 3.  pont szerinti költségvetési támogatás elosztásának módját és a támogatási összeg lakossághoz történő eljuttatásának feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével alakítsák ki.

A Korm. határozat 2. melléklete szerint Veszprém megyében Bakonybél, Csehbánya, Gecse, Kispirit, Megyer, Németbánya, Öcs, Pápasalamon és Pénzesgyőr településen élők jogosultak az egyszeri 12.000 Ft-os támogatásra.

Tekintettel arra, hogy Kékkút nem szerepel a Korm. határozat 2. mellékletében felsorolt települések között, továbbá hogy a település kiépített gázhálózattal rendelkezik ezért a településen élők – kivéve a földgázszolgáltatást igénybe vevők – a központi költségvetésből a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozatban meghatározott egyszeri 12.000 Ft-os támogatásra nem jogosultak.

Kékkút Község Önkormányzata

2018. május 23. (16:55)


Hivatal ügyfélfogadási ideje

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

ügyfélfogadási rendje az alábbi:

A hivatal székhelyén Kővágóörsön (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) 87/464-017 telefonközpont működik

Révfülöpi Kirendeltségen (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.): 87/464-244

hétfő 8: 00 – 12:00 és 13:00 – 15:30

szerda 8: 00 – 12:00 és 13: 00- 15:30

péntek 8: 00 – 12:00

 

Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyfélfogadási időt minden esetben betartani szíveskedjenek, mert ügyfélfogadási időn kívül – kedden és csütörtökön –  nem tudjuk fogadni ügyfeleinket!

 

Kővágóörs, 2018. május 11.

 

                                                                                  Tóthné Titz Éva

                                                                          jegyzőt helyettesítő aljegyző

2018. május 14. (15:59)