Hírek, információk

Háziorvos helyettesítés

Tisztelt Lakosság!

Kékkút Község Önkormányzat Alpolgármestere felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenységet dr. Nagy Eleonóra távolléte okán,

2017. október 1-től 2017. december 31-ig dr. Németh Csaba látja el.

 

Rendelési idő:

Kékkút

Kedd: 8:00-9:00

 

Kővágóörs

Szerda: 13:00-16:00

Csütörtök: 13:30-14:00

Péntek: 13:00-15:00

 

Iskola-és ifjúságorvoslás

Minden páros hét kedd: 14:00-15:00

 

Salföld

Hétfő:15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Kardosné Csaba Gyöngyi s.k

                                                                                                 alpolgármester

2017. október 02. (15:40)


Általános Iskolai beiratás

2019. március 08. (18:15)


Ebek pótösszeírása

2019. március 05. (15:25)


Meghívó a 2019. február 13-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. február 13-án (szerda) 14:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége
(Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt: polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:
1.) 2019. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Lakáscélú támogatásról rendelet alkotása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) 2019. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Alapítványok, egyesületek, 2018. évi támogatásról történő elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10.) Településkapu kialakítására árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

11.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12.) Óvodai térítési díj rendelet véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2019. február 5.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<

2019. február 08. (17:22)


Felhívás bölcsődei ellátás vonatkozásában

FELHÍVÁS
Kékkút Település Önkormányzata
a bölcsődei ellátás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) pontja alapján:

„(3a)732 Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.”

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 34.§-a alapján:

„34. § * Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében –
a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és
b) minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján
a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.”

A 2017. január 1-től hatályos szabályozás értelmében minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol
– arra legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy
– a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2020. december 31-éig ad lehetőséget.

Fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2019. április 15-éig írásban jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket. Az ellátás megszervezésére az igények alapján a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kerül sor.

Kékkút Település Önkormányzata

2019. február 08. (16:15)


Jogi tanácsadás – 2019. február 4.

TÁJÉKOZTATÁS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
tart.

Ideje: 2019. február 4. (hétfő) 08:00-11:00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.: 06/87/322-977

2019. január 31. (12:26)