Ingatlannyilvántartás rendezése

2021. május 06.

A Földhivatali Osztály Tapolca megkezdte az osztatlan közös tulajdon felszámolásával kapcsolatos ingatlannyilvántartás rendezésével kapcsolatos feladatot. További információ itt olvasható: Hírek, információk -> Ingatlannyilvántartás rendezése

Tájékoztatás a közszférában történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátás szüneteltetési és a szüneteltetés alóli mentesítés szabályairól

2022. szeptember 21.

A közszférában foglakoztatott személyekre vonatkozóan, amennyiben egyidejűleg nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban is részesülnek, továbbra is fennáll a folyósított ellátás szüneteltetésére vonatkozó  szabály. A 2022. július 30-án hatályba lépett 269/2022 (VII.29.) kormányrendelet a közszférában történő foglalkoztatás egyes területein a korlátozás feloldásáról rendelkezik. Ennek értelmében, aki bármilyen fenntartású – szociális, gyermekvédelmi […]

Tájékoztatás barna kőszén igényfelmérés

2022. szeptember 21.

A Belügyminisztérium előzetes felmérést végez a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényekkel kapcsolatban. A településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakos a 2022/2023 fűtési szezonra vonatkozóan jelezheti igényét a barnakőszénre mázsában kifejezve. Az igénylés feltételei: háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban […]

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján

2022. szeptember 15.

Tisztelt Lakosság! A jegyző adja ki, a lakás rendeltetési egységeinek számáról szóló hatósági bizonyítványt, amellyel a lakossági fogyasztó jogszerűen igényelheti – az egyetemes szolgáltatótól – a kedvezménnyel elszámolt gázmennyiséget. A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei, amelyről a kérelmező írásban nyilatkozik: 1. A kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és 2. a kérelmezett ingatlanon belül több, […]

Hirdetmény – Sertésösszeírás

2022. szeptember 14.

H I R D E T M É N Y SERTÉSÖSSZEÍRÁS Tisztelt Lakosság! A sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos előírta a megyében lévő sertéstelepek összeírását (cenzus), melyre 2022. augusztus 1.- november 30. közötti időszakban kerül sor. Az összeírást állatorvosok végzik. Munkájuk hatékonyságának érdekében kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben sertést […]

Meghívó a 2022. augusztus 24-i testületi ülésre

2022. augusztus 23.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. augusztus 24. napján (szerda) 9:00 órakor rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal NAPIREND: 1.) Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester Kékkút, 2022. augusztus 22. Kardosné Csaba Gyöngyi sk. polgármester >>> Előterjesztések […]