Hírek, információk

Háziorvos helyettesítés

Tisztelt Lakosság!

Kékkút Község Önkormányzat Alpolgármestere felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenységet dr. Nagy Eleonóra távolléte okán,

2017. október 1-től 2017. december 31-ig dr. Németh Csaba látja el.

 

Rendelési idő:

Kékkút

Kedd: 8:00-9:00

 

Kővágóörs

Szerda: 13:00-16:00

Csütörtök: 13:30-14:00

Péntek: 13:00-15:00

 

Iskola-és ifjúságorvoslás

Minden páros hét kedd: 14:00-15:00

 

Salföld

Hétfő:15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Kardosné Csaba Gyöngyi s.k

                                                                                                 alpolgármester

2017. október 02. (15:40)


Meghívó a 2019. november 19-i Képviselő-testület ülésére

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 19. napján (kedd) 10:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége

Napirend előtt: polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:

1) Kékkút Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 23.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3) 2020. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4) 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6) Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7) Főépítészi feladatok ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8) Kékkút település kamera rendszerének bővítése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2019. november 12.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<

2019. november 14. (17:16)


Meghívó a 2019. november 19-i Intézményfenntartó társulási ülésre

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: 2019. november 19. (kedd) 9:30 óra

NAPIREND:

1.) A Társulás Elnökének megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea jegyző
Előterjesztést készítette: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

2.) Társulási megállapodás módosításának véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea jegyző
Előterjesztést készítette: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

Kővágóörs, 2019. november 13.

Horváth Dezső
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<

2019. november 14. (11:00)


A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal – Védőkörzet elrendelése (méhek)

2019. november 03. (16:07)


Lakossági tájékoztató a Takarékbank Zrt. egyesüléséről és a bankszünnapról

2019. október 18. (10:29)


Meghívó a 2019. október 18-i Képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülésére

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
ünnepélyes alakuló ülését

2019. október 18. napján (péntek) 13:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat hivatalos helyisége.

NAPIRENDI PONTOK

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

4.) Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) A polgármester illetményénének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10.)Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

11.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztés: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása
Előterjesztés: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2019. október 15.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<

2019. október 17. (14:27)