Meghívó a 2014. április 28-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014.  április 28-án (hétfő)  11:00 órától

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel  meghívom.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:
Pék László
polgármester

Napirend:
1.)    Önkormányzat  1/2013. (III. 19.) költségvetési rendeletének módosítása
2.)    Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása
3.)    Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása
4.)    Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
5.)    Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról
6.)    2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés
7.)    Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve
8.)    Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
9.)    Szélessávú hálózat megépítése tárgyú megállapodás jóváhagyásáról
szóló határozat visszavonása

Kékkút, 2014. április 24.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<

 2014. április 25.