Meghívó a 2014. december 02-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését

2014. december 02-án (kedd) 14:00 órára hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

NAPIRENDI PONTOK

1.    2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester
2.    2014. évi  belső ellenőrzési terv módosítása, illetve a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester
3.    2015. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester
4.    Települési folyékony hulladék kezelésére  érkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: Pék László polgármester
5.    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pék László polgármester
6.    Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre tekintettel
Előterjesztő: Pék László polgármester
7.    Képzési támogatásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester
8.    Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Pék László polgármester
9.    Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester
10.    Vegyes ügyek

Kékkút, 2014. november 27.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<2014. december 1.