Meghívó a 2014. október 01-i testületi ülésre – Változás!

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. október 01-én (kedd ) 11:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel  meghívom.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

Napirend:

1. Kékkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:  Pék László, polgármester

2. Tájékoztató Kékkút Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről
Előadó: Pék László, polgármester

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Pék László, polgármester

4. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Pék László, polgármester

5. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről
Előadó: Pék László, polgármester

6. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat  kiírása
Előadó: Pék László, polgármester

7. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre
Előadó: Pék László, polgármester

Kékkút, 2014. szeptember 26.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<2014. szeptember 26.