Meghívó a 2015. február 23-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  nyilvános ülését

2015. február  23. napján (hétfő) 11:00 órára hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

NAPIRENDI PONTOK

1. 2015. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester
2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester
3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester
4. Települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester
5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Pék László polgármester
6. Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Pék László polgármester
7. Kékkút Község Önkormányzata által 2014. évben  nyújtott támogatások elszámolása
Előterjesztő: Pék László polgármester
8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Pék László polgármester
9. Falugondnok továbbképzési terve
Előterjesztő: Pék László polgármester
10.   Vegyes ügyek

Kékkút, 2015. február 17.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<2015. február 19.