Meghívó a 2015. november 17-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  nyilvános ülését

2015.  november 17.  napján (kedd)  15:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

Napirend:

1. 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

2. Közművelődési rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

3. Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

5. A helyi adókról szóló 6/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

6. Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

7. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

8. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

9. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

10. 2016. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

Zárt ülés

a.)    Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

Kékkút, 2015. november 11.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<2015. november 13.