Meghívó a 2015. szeptember 29-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  nyilvános ülését

2015.  szeptember 29.  napján (kedd)  11:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

NAPIRENDI PONTOK:

1.) 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester

3.) Környezet védelméről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester

4.) Talajterhelési díjról rendelet alkotás
Előterjesztő: Pék László polgármester

5.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Pék László polgármester

6.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Pék László polgármester

7.) Viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester

8.) Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pék László polgármester

9.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat
Előterjesztő: Pék László polgármester

10.) Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Előterjesztő: Pék László polgármester

Kékkút, 2015. szeptember 24.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<2015. szeptember 24.