Meghívó a 2016. február 12-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  nyilvános ülését

2016.  február  12. napján (péntek)   11:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

Napirend:
1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

3.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

4.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezése
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

5.) 2016. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

6.) Alapítványok, egyesületek 2015. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

7.) Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

8.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodás  iránti kérelme
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

9.) Kékkút szőlőhegyi részén található ingatlanok vezetékes ivóvízzel való ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

10.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet véleményezése
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

11.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

12.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  9/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

13.) Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó mentességről szóló rendelet tervezet tartalmának elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

14.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

Kékkút, 2016. február 9.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<2016. február 10.