Meghívó a 2016. november 29-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
nyilvános ülését

2016.  november 29.  napján (kedd)   15:00 órára hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

 

Napirend előtt: a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

Napirend:

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

2.) Szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

3.) 2017. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

4.) 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

5.) Köveskál Védőnői Szolgálat működési engedély ügye
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

Zárt ülés:
a.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

Kékkút, 2016. november 22.
Pék László        
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2016. november 24.