Meghívó a 2016. szeptember 20-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ülését

2016.  szeptember 20.  napján (kedd)   11:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt:
a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

Napirend:

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

2.) Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

3.) A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

4.) Közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati
rendelete módosítása
Előterjesztő: Pék László  polgármester / írásos előterjesztés

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

6.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

7.) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

8.) Településfejlesztési Koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére érkezett árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

9.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

10.) Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

11.) Megállapodás megkötése iskolás gyermek szállításáról
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

Kékkút, 2016. szeptember 14.

Pék László
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<

 2016. szeptember 15.