Iskolakezdési támogatás 2017. év

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 

Tájékoztatom a szülőket, hogy Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete alapján jövedelmi viszonytól függetlenülkérelemre – alanyi támogatás címén települési támogatásban részesíthető

– az óvodás, általános – középiskolás tanuló iskolakezdésére tekintettel az a szülő, vagy saját jogán jogosult kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor legalább egy éve a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október  15-ig benyújtja.

– a nappali felsőoktatásban résztvevő, képzésére tekintettel saját jogán jogosult kérelmező vagy szülő, aki a kérelem benyújtásakor legalább öt éve a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és szülő kérelmező esetén gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október 15-ig benyújtja.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani postai úton, vagy személyesen Kékkút Község Önkormányzata Hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben.

Kékkút, 2017. július 31.

 

                                                                                                          Kardosné Csaba Gyöngyi

                                                                                                                   alpolgármester

Tájékoztató leöltése PDF formátumban2017. augusztus 4.