Meghívó a 2017. február 15-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését

2017.  február 15. napján (szerda)   14:00 órára hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

 

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Pék László  polgármester

Napirend:
1.)    A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pék László  polgármester
2.)    2017. évi közbeszerzési terv elfogadás
Előterjesztő: Pék László  polgármester
3.)    2017. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Pék László  polgármester
4.)    Polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Pék László  polgármester
5.)    Helyi adókról szóló rendelet  módosítása
Előterjesztő: Pék László  polgármester
6.)    Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László  polgármester
7.)    Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László  polgármester
8.)    Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Pék László  polgármester
9.)    Főépítészi feladatok ellátására érkezett ajánlat elbírálásáról
Előterjesztő: Pék László  polgármester
10.)    Egyesületek 2016. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Pék László  polgármester
11.)    Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Pék László  polgármester
12.)    Az Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadási javaslata
Előterjesztő: Pék László  polgármester
13.)    Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve
Előterjesztő: Pék László  polgármester
14.)    Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezése
Előterjesztő: Pék László  polgármester
15.)    Településrendezési eszközök készítéséhez partnerségi egyeztetés szabályai
Előterjesztő: Pék László  polgármester
16.)    Tájékoztatás településképi rendelet és az arculati kézikönyv készítési kötelezettségről, valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Pék László  polgármester

Kékkút, 2017. február 9.

Pék László        
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2017. február 10.