Meghívó a 2017. november 22-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését

2017. november 22. napján (szerda) 15:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége (Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt:
alpolgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról

Napirendi pontok:

1.) Kékkút Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

2.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

3.) 2018. munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

4.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

5.) DRV Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződés kötése szennyvíz rendszer vonatkozásában
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

6.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási szerződés
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

Zárt ülés
a.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Kékkút, 2017. november 15.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
alpolgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2017. november 18.