Meghívó a 2017. szeptember 20-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ülését

2017. szeptember 20. napján (szerda) 10:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége (Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt:
alpolgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról

Napirendi pontok:

1.) Kékkút Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

2.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

3.) Viziközmű szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

6.) Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

7.) Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Kékkút, 2017. szeptember 14.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
alpolgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2017. szeptember 15.