Lakossági fórum – Településképi arculati Kézikönyv

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. március 22. napján
(csütörtökön) 16:00 órai kezdettel

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

A fórum helye: Kultúrház Kékkút (Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend:

1.) Kékkút község Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi rendelet véleményezése, észrevételek fogadása

Kérem, hogy a lakossági fórumon megjelenni szíveskedjenek.

Kékkút, 2018. március 12.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
alpolgármester2018. március 12.