Meghívó a 2018. február 20-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ülését

2018. február 20. napján (kedd) 15:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége (Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt: alpolgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról

Napirendi pontok:

1.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

2.) Adó rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

3.) Törvényességi észrevétel településképi rendelet vonatkozásában
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

4.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

5.) 2018. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

6.) Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

7.) Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

8.) Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

9.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

10.) Közösségi színterek bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

11.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester

12.) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról döntéshozatal
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestere

13.) Óvodai térítési díjról szóló rendelet véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestere

14.) Szociális és gyermekjóléti térítési díjakról véleményezése és kedvezmény biztosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestere

15.) Polgármester szabadságáról tájékoztatás
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestere

16.) Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestere

Kékkút, 2018. február 15.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
alpolgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2018. február 17.