Meghívó a 2018. november 27-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 27-én (kedd) 15:30 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége
(Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt: polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:

1.) 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) 2019. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött vállalkozói szerződés módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) Jutalmak megállapítása

Zárt ülés:
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

Kékkút, 2018. november 22.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2018. november 23.