TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a szülőket, hogy Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete alapján jövedelmi viszonytól függetlenülkérelemre – alanyi támogatás címén települési támogatásban részesíthető

– az óvodás, általános – középiskolás tanuló iskolakezdésére tekintettel az a szülő, vagy saját jogán jogosult kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor legalább egy éve a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október  15-ig benyújtja.

– a nappali felsőoktatásban résztvevő, képzésére tekintettel saját jogán jogosult kérelmező vagy szülő, aki a kérelem benyújtásakor legalább öt éve a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és szülő kérelmező esetén gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október 15-ig benyújtja.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani postai úton, vagy személyesen Kékkút Község Önkormányzata Hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást (kivéve a Révfülöpi Általános Iskolába és a Zánkai Bozzay Pál Általános Iskolába járó gyermekek esetében).

Kékkút, 2018. augusztus 7.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

A kérelem innen tölthető le PDF formátumban.2018. augusztus 13.