Településrendezési eszközök és a Településfejlesztési Koncepció elkészítése

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Kékkúton megkezdődött a Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási terv) és a Településfejlesztési Koncepció elkészítése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján.

Kékkút község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2017. (VII.29.) számú rendeletével elfogadta a Partnerségi egyeztetés helyi szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partnerek (lakosság, ingatlantulajdonos, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek) javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatosan várjuk a fejlesztési igényeket, észrevételeket, javaslatokat mellyel kapcsolatosan az előzetes tájékoztató partnerségi egyeztetés 2018. szeptember 21-én indul.
A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2018. október 12. 17.00 óra.

A “Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8254 Kékkút, Fő u. 5) vagy e-mailen muszak2@kovagoors.hu címre kérjük megküldeni.

2018. október 1-én hétfőn 16.00 órai kezdettel
lakossági fórumot tartunk Kékkúton
a Kultúrházban
(8254 Kékkút, Fő u. 5.)

A településrendezési terv készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy a település jövőjének formálásába beleszóljon. A lakossági fórumon röviden ismertetésre kerül a készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatos jogszabályi követelmények és az elkészült munkarészek is bemutatásra kerülnek, melyeket a későbbiekben közzéteszünk és azokra – egy újabb partnerségi egyeztetés keretében – észrevételeket tehetnek.

A településrendezési terv és településfejlesztési koncepció készítése során számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

Kékkút, 2018. szeptember 21.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester sk.

A hirdetmény innen tölthető le PDF formátumban.2018. szeptember 21.