Meghívó a 2019. február 13-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. február 13-án (szerda) 14:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége
(Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt: polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:
1.) 2019. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Lakáscélú támogatásról rendelet alkotása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) 2019. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Alapítványok, egyesületek, 2018. évi támogatásról történő elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10.) Településkapu kialakítására árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

11.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12.) Óvodai térítési díj rendelet véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2019. február 5.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2019. február 8.