Meghívó a 2019. július 23-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. július 23. napján (kedd) 14:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége
(Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend:

1.) Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) Kékkút 26 helyrajzi számú országos közút területén nyílt csapadékvíz elvezető zárttá tétele, gépjármű várakozóhely kialakítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2019. július 18.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

 

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2019. július 19.