Meghívó a 2019. május 14-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 14. napján (kedd) 10:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége
(Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt:
polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:

1.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) 2018. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2018. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött vállalkozói szerződés módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök elkészítése véleményezési szakaszának lezárása

Zárt ülés
– lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása

Kékkút, 2019. április 4.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2019. május 10.