Meghívó a 2019. november 19-i Intézményfenntartó társulási ülésre

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: 2019. november 19. (kedd) 9:30 óra

NAPIREND:

1.) A Társulás Elnökének megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea jegyző
Előterjesztést készítette: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

2.) Társulási megállapodás módosításának véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea jegyző
Előterjesztést készítette: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

Kővágóörs, 2019. november 13.

Horváth Dezső
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2019. november 14.