Meghívó a 2019. október 18-i Képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülésére

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
ünnepélyes alakuló ülését

2019. október 18. napján (péntek) 13:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat hivatalos helyisége.

NAPIRENDI PONTOK

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke

4.) Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) A polgármester illetményénének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10.)Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

11.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztés: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása
Előterjesztés: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2019. október 15.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2019. október 17.