HIRDETMÉNY – Helyi Építési Szabályzat 1. módosítása

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy a 50/2020. (VII.29.) Kt határozat alapján elkészült a Helyi Építési Szabályzat 1. módosítása.

 A módosítás által érintett terület: Kékkút belterület 116/1-2, 117/1-5, 118, 119/1-3 hrsz-ú telkek (összesen 11 telek)

A módosítás célja: A település nyugati szélén található beépítetlen telkek területén a telekalakítási szabályok újragondolása, a kialakult hagyományos falusias lakóterülethez jobban igazodó szabályozása, maximális telekméret meghatározása.

A partnerségi egyeztetés Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII.29.) számú rendelete szerint zajlik.

A véleményezési dokumentáció Kékkút honlapján a Hírek menüben tekinthető meg.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) bekezdés b) és c) pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Ennek alapján a “Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket e-mailen a Polgármesterhez címezve a muszak2@kovagoors.hu címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2020. október 26. délután 15.00.

 

Kékkút, 2020. október 06.

 

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

 

KÉKKÚT KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rend 41.§ szerinti egyszerűsített eljáráshoz

 

A hirdetmény PDF formátumban itt olvasható.2020. október 8.