Meghívó a 2020. augusztus 25-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. augusztus 25. napján (kedd) 9:15 órakor

rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)

1.) Szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2020. augusztus 19.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>> Előterjesztések megtekintése <<<

 2020. augusztus 19.