Meghívó a 2020. szeptember 29-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. szeptember 29. napján (kedd) 09:30 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége

Napirend előtt: a lejárt határidejű képviselő-testületi, polgármesteri határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:

1.) Közrendvédelmi beszámoló

2.) Kékkút Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) Köztemető rendjéről, használatának és igénybevételének szabályairól szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Környezetvédelemről szóló rendelet felülvizsgálata, áttekintése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9.) Beszámoló a falugondnok 2019. évi tevékenységről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő
társulások tevékenységéről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

11.) Civil szervezet támogatási elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12.) Civil szervezet támogatási kérelem
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

13.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

14.) Kékkút 053/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

15.) Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

16.) Kékkút Fő utca 4. szám alatti ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

17.) Jutalom megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2020. szeptember 24.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

>> Előterjesztések megtekintése <<<2020. szeptember 24.