Meghívó a 2021. december 02-i Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülésre

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: 2021. december 2. (csütörtök) 9:00 óra

NAPIREND:

1.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetése módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Kovács Lívia pénzügyi ügyintéző

2.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Velláné Kondor Katalin óvodavezető, Kovács Lívia pénzügyi ügyinéző

3.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Házirendjének módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Velláné Kondor Katalin óvodavezető

Kővágóörs, 2021. november 26.

Horváth Dezső sk.
Társulási Tanács Elnöke

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2021. november 26.