Meghívó a 2021. november 24-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. november 24. napján (szerda) 10:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége

Napirend előtt: a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

1.) Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testület 2021. évi költségvetéséről
szóló 2/2021. (II. 26.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) Kékkút község Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Kékkút, Fő u. 4. szám alatti ingatlanban lévő üzlethelyiség bérbeadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Kékkút, Fő u. 5. szám alatti önkormányzati épület tetőhéjazat felújítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Kékkút, 255. hrsz.-ú ingatlanhoz tartozó vízmérő áthelyezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) 2022. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 2022. év vonatkozásában
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2021. november 22.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2021. november 19.