Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról

Tájékoztatom a szülőket, hogy Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete alapján
– Iskolakezdésre tekintettel települési támogatásra jogosult az az óvodás, általános – vagy középiskolás gyermek saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő,
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 700 %-át (199.200 Ft-ot), és
b) aki a kérelem benyújtásakor legalább egy éve a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
– Képzésre tekintettel települési támogatásra jogosult a nappali felsőoktatásban résztvevő kérelmező saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő,
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 700 %-át, és
b) aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éve a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
– A kérelmeket minden évben augusztus 15. napja és október 15. napja között lehet benyújtani.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani postai úton, vagy személyesen Kékkút Község Önkormányzata Hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben.

Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívása alapján támogatás kizárólag jövedelemvizsgálat mellett nyújtható, ezért mellékelni kell a családban élők kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolását (rendszeres havi jövedelem esetében, munkáltatói igazolás, bankszámla kivonat, vagy bérjegyzék, vállalkozói tevékenységből származó jövedelem esetén 2020 évi adóbevallás és nyilatkozat a 2021. január 1.-2021. július 31-ig terjedő időszakban megszerzett nettó havi jövedelemről).
Mellékelni kell továbbá az iskolalátogatási igazolást (kivéve a Révfülöpi Általános Iskolába és a Zánkai Bozzay Pál Általános Iskolába járó gyermekek esetében),

Kékkút, 2021. augusztus 12.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

A kérelem innen tölthető le:
https://www.kekkut.hu/onkormanyzat/dokumentumok/  =>  “Települési támogatás megállapítására (iskolakezdésre tekintettel)”

 2021. augusztus 13.