Meghívó a 2022. február 16-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. február 16. napján (szerda) 10:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége

1.) Kékkút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
2.) 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
3.) Települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
4.) Közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról szóló 14/2021. (XII. 07.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
5.) A képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2019. (X. 31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
6.) Helyi Építési Szabályzat módosításának lezárása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
7.) Alapítványok, egyesületek 2021. évi támogatással történő elszámolásának elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
8.) Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
9.) Polgármester szabadság ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
10.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
11.) Kékkút 038/25 hrsz-ú út kisajátítási ügye
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
12.) 2022. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
13.) Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
12/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
14.) Helyi Választási Bizottságba póttagok választása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2022. február 11.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2022. február 14.