Meghívó a 2022. június 28-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. június 28. napján (kedd) 09:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége

NAPIREND:

1.) 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Kékkút 038/25 helyrajzi számú ingatlan belterületi vonása / út kialakítási ügye
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2022. június 22.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2022. június 26.