Meghívó a 2022. május 12-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. május 12. napján (csütörtök) 09:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége

Napirend előtt: a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

NAPIREND:

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester / Rendőrkapitányság képviselője

2.) 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Kékkút Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása Falugondnok beszámolója 2021. évi tevékenységről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2021. évi ellátásáról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Falugondnok beszámolója 2021. évi tevékenységről
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Jelentés az önkormányzatokat érintő 2021. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9.) Beszámoló a 2021. évi rendezvények elszámolásáról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10.) Civil szervezetek 2021. évi támogatással történő elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

11.) Civil szervezetek támogatás iránti kérelme

12.) Közösségi színtér szolgáltatási tervének elfogadása
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

13.) Kulturális szakember képzési és beiskolázási tervének elfogadása
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

14.) Munkavédelmi feladatok ellátására szerződés kötés
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

15.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

16.) Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Fő u. 4. szám alatti ingatlanon kialakított vendégszobák nyílászáróinak cseréje
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

17.) A Kővágóörs 0116. hrsz-ú ingatlanon tervezett elkerülő út tervezési költségeihez való hozzájárulás
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

18.) Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

19.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat – falugondnoki szolgálat módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

20.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása (kistraktor)
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Zárt ülés
– lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

Kékkút, 2022. május 4.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<



2022. május 6.