Meghívó a 2022. szeptember 28-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. szeptember 28. napján (szerda) 09:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége

Napirend előtt: a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

NAPIREND:

1.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezése, kedvezmények biztosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Jutalom megállapítása

Kékkút, 2022. szeptember 22.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2022. szeptember 24.