TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a szülőket, hogy Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete alapján

– Iskolakezdésre tekintettel települési támogatásra jogosult az az óvodás, általános – vagy középiskolás gyermek saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő,

  1. a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot
  2. b) aki a kérelem benyújtásakor legalább egy éve a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

– Képzésre tekintettel települési támogatásra jogosult a nappali felsőoktatásban résztvevő kérelmező saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő,

  1. a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, és
  2. b) aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éve a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kérelmeket minden évben augusztus 15. napja és október 15. napja között lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

  • a családban élők kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolását (rendszeres havi jövedelem esetében, munkáltatói igazolás, bankszámla kivonat, vagy bérjegyzék, vállalkozói tevékenységből származó jövedelem esetén 2021 évi adóbevallás és nyilatkozat a 2022. január 1.-2022. július 31-ig terjedő időszakban megszerzett nettó havi jövedelemről),
  • az iskolalátogatási igazolást (kivéve a Révfülöpi Általános Iskolába és a Zánkai Bozzay Pál Általános Iskolába járó gyermekek esetében),

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani postai úton, vagy személyesen Kékkút Község Önkormányzata Hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben.

 

Kékkút, 2022. augusztus 11.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

A kérelem erről az oldalról tölthető le.2022. augusztus 12.