Lomtalanítás – 2015. május 29.

Tájékoztatom a tisztelt kékkúti lakosokat és ingatlantulajdonosokat, hogy

2015. május 29-én 7 órától 18 óráig

lomtalanítást tartunk.

A lomtalanítás alá tartozó hulladékot az alábbi helyen kihelyezésre kerülő konténerbe lehet összehordani.

A konténer Kütyüben a Tájházzal szemközti füves részen lesz kihelyezve.

Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az-az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.

Nem tartozik a lomtalanítás alá eső települési szilárd hulladék körébe: építési hulladék, mezőgazdasági hulladék, veszélyes hulladék.

Minden elhasznált, a háztartásban használatos, épségben lévő és főalkatrészekkel rendelkező elektromos és elektronikai készülék (háztartási kis- és nagygépek, szórakoztató elektronika, számítógépek, barkács gépek stb.) térítésmentesen leadható a kihelyezett konténernél.

T i s z t e l e t t e l :

Pék László
polgármester2015. május 12.