Meghívó a 2015. április 28-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  nyilvános ülését

2015. április 28.  napján (kedd)  11 :00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

NAPIRENDI PONTOK:

1.)    Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Pék László polgármester

2.)    Bűnmegelőzési és közrendvédelmi koncepció
Előterjesztő: Pék László polgármester

3.)    2014. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester

4.)    Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Pék László polgármester

5.)    Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester

6.)    Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Pék László polgármester

7.)    Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Pék László polgármester

8.)    Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Pék László polgármester

9.)    Falugondnok beszámolója
Előterjesztő: Pék László polgármester

10.) Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Pék László polgármester

Kékkút, 2015. április 20.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<2015. április 24.