Óvoda felvételi tájékoztató 2015.

KIVONAT

 KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

  1. február 23-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

 4/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda

  1. általános felvételi időpontját az óvodavezető javaslatának a figyelembe vételével az alábbiakban határozza meg:
    • április 28.     10.00 -16.00 óráig
    • április 29.     10.00 -16.00 óráig
  1. az indítható óvodai csoportok számát a 2015/2016 nevelési évre: 1 vegyes csoportban határozza meg.
  2. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00-óráig
  3. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely időszakból a nyári zárva tartást 2015. augusztus 3-tól   2015. augusztus 31-ig tartó időszakban határozza meg.
  4. a Társulási tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Kővágóörs település, Kékkút település közigazgatási területeire határozza meg.

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

Felelős: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

Kmft.

Horváth Dezső sk.                                                                           Dr. Szabó Tímea sk.
elnök                                                                                                     jegyző

A kivonat hiteléül:
Kővágóörs, 2015. február 25.

 A határozat PDF formátumban innen tölthető le.2015. március 10.