Meghívó a 2016. május 09-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ülését

2016.  május 09.  napján (hétfő)   11:00 órára

hívom össze.

Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt: a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő:  Pék László polgármester

Napirend:

1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

2.) 2015. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

3.) Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

4.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet előkészítése
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

5.) Viziközmű vagyon értékelés elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

6.) 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

8.) Közösségi színterek használatának szabályozása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

9.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

10.) Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

11.) Temetővel kapcsolatos  díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

12.) Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

13.) Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

14.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

16.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igénylés benyújtása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásbeli előterjesztés

Kékkút, 2016. május 4.

Pék László
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<2016. május 6.