Hirdetmény – Partnerségi egyeztetés

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Partnereket, hogy Kékkút Község Önkormányzata Településrendezési eszközök és új Településfejlesztési Koncepció elkészítését határozta el a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben  foglalt követelmények alapján.

Kékkút község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2017. (II.15.) számú határozatával elfogadta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partner javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét. A Partnerségi Szabályzatot ld. jelen Hirdetmény végén.

A szabályzat elkészítésének a célja az volt, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét, és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

 

A teljes hirdetmény PDF formátumban itt olvasható!

 2017. március 14.