Meghívó a 2017. április 25-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
nyilvános ülését

2017.  április  25. napján (kedd)   11:00 órára

hívom össze.
Az ülés helye:
8254 Kékkút, Fő u. 5. – Önkormányzat  hivatalos helyisége.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Pék László  polgármester

Napirend:
1.)  Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

2.)  2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés
 
3.)  2016. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

4.)  Anyakönyvi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

5.)  Jelentés az önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

6.)  Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

7.)  Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

8.)  2016. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

9.)  Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére meghatalmazás adása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

10.)  Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

11.)  Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2016. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

12.)  Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Pék László polgármester / írásos előterjesztés

Kékkút, 2017. április 20.

Pék László
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2017. április 21.